A6 Impex SA Dej

Obiectul principal de activitate al firmei este producerea si comercializarea energiei electrice. Firma deruleaza o investitie care consta in montajul si punerea in functiune a unui cazan de abur functionand pe biomasa (deseuri lemnoase), si a unui turbogenerator, care in final va produce energie electrica ce va fi livrata in SEN. Firma detine aviz de racordare la SEN prin intermediul caruia va vinde energia electrica beneficiarilor, si de asemenea toate avizele si autorizatiile necesare de la autoritati pentru punerea in functiune a centralei.

La finalizarea proiectului prin punerea in functiune a noului cazan si a turbogeneratorului se vor produce 8,5 MWh energie electrica.

CONTACT:

a6logo_p

Director General – Ing. Stefan Szasz
Dej, Str. Bistritei, nr. 63, Jud. Cluj
Telefon: 0040.264.213.087
Fax: 0040.264.223.436
e-mail: a6impex@somes.ro
www.a6impex.ro

 

GALERIE FOTO